Vyhľadávanie podľa výrobcov

Hľadať

Obchodné podmienky

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.parfumeshop.sk  je spoločnosť Peki trade, s.r.o., právne sídlo spoločnosti je:

Peki trade, s.r.o.,
Nová 30,
053 01 Harichovce

Mobil: 0911 886 446

 

IČO: 45 961 166, DIČ: SK202 315 5959Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka číslo 26797/V. Spoločnosť Peki trade, s.r.o.,  je platcom DPH. Ceny uvádzané pri tovare na www.parfumeshop.sk sú konečné ceny a DPH platiace pre koncového zákazníka.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.parfumeshop.sk  zákonom č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.A. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne www.parfumeshop.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a tiež aj s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

Prijatie a odoslanie objednávky je kupujúcemu potvrdené informatívnym e-mailom na zadaný e-mail.

Objednaný tovar doručujeme prostredníctvom Slovenskej pošty ako balík 1.triedy. Parfémy expedujeme najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia platnej objednávky. Tovar bude doručený na adresu, ktorú uvediete v objednávkovom formulári.

B. Ceny a zľavy

Všetky ceny (aj akčné) platia do odvolania alebo do vypredania zásob. Zľavy tovaru v akcii, akčné ponuky a prípadné osobitné zľavy nemôžu byť kombinované a sčítané.

Všetky obrázky zobrazené pri produktoch sú informatívne a ilustračné.

C. Poštové a balné

Poštovné je realizované nasledujúci spôsobmi:

I. Odosielanie objednávok pre SLOVENSKÚ REPUBLIKU :

1. Slovenská pošta - Balík na Poštu : kupujúcemu je v deň vyexpedovania objednávky odoslaná SMS správa a e-mailové avízo o uložení tovaru  v nasledujúci pracovný deň na pošte ktorú si zákazník vybral pri vytvorení objednávky. V prípade nevyzdvihnutia je zásielka uložená na vašej pošte 18 dní.

Poštovný poplatok za objednané produkty je závislý  od konečnej sumy objednávky nasledovne:

Hodnota objednávky

Výška poštovného poplatku

do 25 €

2,80 €

nad 25,01 € do 50,00 €

2,80 €

nad 50,01 € do 75,00 €

2,70 €

nad 75,01 € do 111,00 €

2,70 €

nad 111,01 €

ZDARMA

 

-

2. Kurierská služba Slovenskej Pošty: kupujúcemu je v deň vyexpedovania objednávky odoslaná SMS správa a e-mailové avízo  o doručení tovaru v nasledujúci pracovný deň s telefonickým kontaktom vopred.

E-mail bude obsahovať aj číslo balíka pre možnosť sledovania balíka službou Track & Trace.

Poplatky za dodanie tovaru prostredníctvom kuriérskej služby závisia od hodnoty objednávky nasledovne:

 

Hodnota objednávky

Výška poplatku

do 100,00 €

4,00 €

nad 111,01 €

ZDARMA

 

 

3. Služba Zasielkovna.sk – kupujúcemu je v deň vyexpedovania objednávky odoslaná SMS správa  a e-mailové avízo  o doručení dovaru v deň vyexpedovania objednávky. SMS  správa a e-mailové avízo o možnom čase  vyzdvihnutia vašej zásielky na pobočke Zasielkovne vo vašom meste.  Pobočky zásielkovne nájdete na odkaze:  https://www.zasielkovna.sk/kde-nas-najdete

Dodanie zásielky  pri tejto službe je možné  predĺžiť aj na cca 5 dní.

Poplatky za dodanie dovaru prostredníctvom služby Zasielkovna.sk závisia od hodnoty objednávky nasledovne:

Hodnota objednávky

Výška poplatku

do 100,00 €

2,25 €

nad 100,01 €

2,25 €

II. Odosielanie objednávok pre ČESKÚ REPUBLIKU :

1. Služba Zasielkovňa.cz – kupujúcemu je v deň vyexpedovania objednávky odoslaná SMS správa  a e-mailové avízo  o doručení dovaru v deň vyexpedovania objednávky. SMS  správa a e-mailové avízo o možnom čase  vyzdvihnutia vašej zásielky na pobočke Zasielkovne vo vašom meste.  Pobočky zásielkovne nájdete na odkaze:  https://www.zasielkovna.sk/kde-nas-najdete

Dodanie zásielky  pri tejto službe je možné  predĺžiť aj na cca 5 dní.

Poplatky za dodanie dovaru prostredníctvom služby Zasielkovna.sk závisia od hodnoty objednávky nasledovne:

Hodnota objednávky

Výška poplatku

do 100,00 €

2,25 €

nad 100,01 €

2,25 €

 

2. Česká pošta : zásielky s dodaním Českou Poštou  je prevádzkovaná službou zasielkovňa.cz, ktorá zabezpečí po presune balíky do Českej Republiky odovzdanie Českej Pošte, ktorou Vám bude zasielka doručená priamo na Vami uvedenú adresu.

Poštovný poplatok za objednané produkty je závislý  od konečnej sumy objednávky nasledovne:

Hodnota objednávky

Výška poštovného poplatku

do 25 €

4,80 €

nad 25,01 € do 50,00 €

4,70 €

nad 50,01 € do 75,00 €

4,60 €

nad 75,01 € do 111,00 €

4,50 €

nad 111,01 €

ZDARMA

Objednávky presahujúce hmotnosť 1 kg, ako aj objednávky  s poznámkou o čase či temíne doručenia, o či so žiadosťou o avízo hodinu vopred, a podobne, budu automatický doručované kurierskou službou GLS, nakoľko len tento dopravca poskytuje tieto služby.

 D. Spôsoby platby

Objednaný tovar je možné platiť nasledujúcimi spôsobmi:

1. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho 

Banka: VUB a.s.

IBAN / SWIFT: SK95 0200 0000 0034 8722 8456 / SUBASKBX

Variabilný symbol: číslo objednávky

Pri zvolení tohto spôsobu platby je pri uhrádzaní nutné uviesť variabilný a konštantný symbol platby, ktorý bude súčasťou e-mailu potvrdzujúceho vašu objednávku. Potvrdzujúci e-mail bude zaslaný  na vami zadanú e-mailovú adresu okamžite po potvrdení objednávky.

2. dobierkou– platba je zrealizovaná u  prepravu tovaru pri jeho preberaní.

3. platobnou bránou Besteron - prostredníctom tejto platobnej metódy je možná platba online bankovým prevodom a online platobnou kartou VISA a MASTERCARD. 

Súčasťou každej dodávky je faktúra, ktorá je daňový doklad. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien. Pokiaľ však máte tovar objednaný platí cena, za ktorú ste tovar objednávali bez ohľadu na zmeny cien.


E. Reklamácie a záruka tovaruReklamácie budú vyriešené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej predajne www.parfumeshop.sk a právnym poriadkom platným v Slovenskej republiky.

Tovar je možné reklamovať u predávajúceho podľa podmienok reklamačného poriadku.

Tovar na reklamáciu posielajte v pôvodnom obale. Záruka začína platiť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené neopatrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Reklamačné podmienky: Záruku poskytujeme na tovar v rozsahu ustanovení všeobecne platných predpisov.

Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu.

Pri podaní reklamácie je nutné predložiť:
- kópiu predajného dokladu (faktúry)
- sprievodný list so stručným popisom vady.

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Ako oprávnenú nemožno uznať reklamáciu tovaru, ktorého vady vznikli:

- neodborným použitím
- mechanickým poškodením alebo opotrebením
- živelnými pohromami
- inými vonkajšími vplyvmi.

V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí.

Adresa pre reklamácie:

Peki trade, s.r.o.,
Nová 30,
053 01 Harichovce

Mobil: 0911886446


obchod@parfumeshop.skF. Kvalita a množstvo

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar má požadované vlastnosti, ktoré predávajúci popisuje, uvádza v reklame, ktoré sú obvyklé u dodávaného tovaru a zodpovedajú požiadavkám právnych predpisov.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadaviek kupujúceho, buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.


G. Prevzatie tovaruKupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, má povinnosť objednaný tovar prijať a prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis s doručovateľom. Ak zistí kupujúci poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, odporúčame tiež vyššie uvedený postup dodržať, predíde tým prípadným komplikáciám. Pokiaľ však kupujúci - spotrebiteľ uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo uplatniť reklamáciu.H. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)Internetová objednávka je zmluvou uzavretou na diaľku. Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, stačí v tomto termíne oznámiť predávajúcemu, že od zmluvy odstupuje. Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, zákazník odošle do troch dní od odstúpenia na adresu predávajúceho. Tovar nesmie byť používaný, poškodený, alebo nesmie byť inak znížená jeho hodnota. V opačných prípadoch si môže predávajúci od kupujúceho nárokovať náhradu nákladov skutočne vynaložených v spojení s vrátením tovaru. Po prijatí vráteného tovaru predávajúci obratom kupujúcemu vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom.

Predávajúci má právo odmietnuť vybavenie objednávky v prípade, že množstvo tovaru nezodpovedá obvyklému množstvo tovaru určenému pre osobnú spotrebu. V prípade sporu o to, koľko je obvyklé množstvo pre bežnú osobnú spotrebu, je vždy rozhodujúce stanovisko predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, keď predmetný tovar nie je na sklade, alebo ho nie je možné dodať, prípadne sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci ihneď kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom za účelom dohody o ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, a pod.).I. Záverečné ustanoveniaTieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcemu.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.

V prípade zmeny obchodných podmienok získate pôvodné obchodné podmienky platné v dobe uzavretia kúpnej zmluvy žiadosťou zaslanou na obchod@parfumeshop.sk.

02.06.2017